Copyright 2024 - Custom text here

โจทย์เป็นอย่างนี่ มาสเตอร์เสียบอุปกรณ์ มือถือ หรือ เปิด Genymotion พร้อมกัน 2 ตัว หรือ เปิด พร้อมเสียบมือถือเมือเรา สั่งคำสั่ง flutter run

มันจะถามว่า จะให้ รันบนอุปกรณตัวไหน ? จาก ภาพ มี Samsung กับ Lenovo

สังเกตุที่เครื่องแต่ละ เครืองจะมี deviceId อยู่เราสามารถระบุได้ โดยพิมพ์คำสั่ง flutter run -d deviceID ครับ

 

 

ได้ละ รอ รอ รอ

ได้มาละ

โค้ด Flutter มาทดสอบที่ Samsung ละ

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

privateProject2019v1

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

คอร์ส iOS สอน ตัวต่อตัว

privateIos2019V1

คอร์ส Flutter สอน ตัวต่อตัว

privateFlutter2019v1

f t g