Copyright 2024 - Custom text here

ตามหัวข้อเลยครับ การสร้างไฟร์ ReadMe บน GitHub

และใส่รูปเข้าไปได้แบบนี่ มาเริ่มต้นกันครับ

ไปที่ GitHub ของเราครับ

 

คลิกที่ Add a README

ใส่หัวข้อใน ## นะครับ ใหญ่เล็กอยู่ที่จำนวน #

สำหรับรูปภาพไปที่ https://postimages.org

เลือกขนาดภาพ

เลือก No expiration และ คลิกที่ Choose images

อัพโหลดภาพ

 มองหา Markdown คลิก Copy

ไป paste ที่ README.md ได้เลยครับ

ถ้าเราต้องการ อัพโหลดภาพต่อไปก็แค่ Upload another image

 

 ประมาญนี่ครับ

 

สำหรับใครที่ยังทำไม่ได้ นี่เป็นเนื้อหา บางส่วนของการใช้ Git Control ของ คอร์ส แอนดรอยด์ สำหรับ ผู้เร่ิมต้นครับ มาจอร์ย กันได้ 

 

 

 

 

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

privateProject2019v1

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

คอร์ส iOS สอน ตัวต่อตัว

privateIos2019V1

คอร์ส Flutter สอน ตัวต่อตัว

privateFlutter2019v1

f t g