Copyright 2024 - Custom text here

เป็นบางเครื่อง นะครับ ถ้า ใช้คำสั่ง

flutter doctor

 แล้วผลลัพธ์ แจ้งว่าไม่เห็น ANDROID_HOME ให้ เรา Setup แบบนี้

2019 01 30 153827

สิ่งแรก หาให้ได้ก่อนว่า SDK ในเครื่องเราเก็บไว้ที่ไหน ? ให้ Copy Path เก็บไว้ก่อน

2019 01 30 153857

เปิด System Properies

2019 01 30 153905

 

Environment Variables

2019 01 30 153913

 มองหา Path

2019 01 30 153956

 

คลิก New กำหนด name, value แบบนี่

2019 01 30 154014

จะเห็น ANDROID_HOME

 2019 01 30 154133

 ต่อไป Edit Path

2019 01 30 154229

 คลิก Edit text...

2019 01 30 154242

เอา Cursor ไปไว้ ท้าย

2019 01 30 154522

 ให้พิมพ์ โค้ดแบบนี่ต่อท้ายครับ

 ;%ANDROID_HOME%tools;%ANDROID_HOME%tools\bin;%ANDROID_HOME%\platform-tools;

 2019 01 30 154554

จะได้แบบนี้ tools

2019 01 30 154603

 tools/bin

2019 01 30 154611

 platform-tools ครับ เรียบร้อยแล้ว ok ครับ

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

privateProject2019v1

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

คอร์ส iOS สอน ตัวต่อตัว

privateIos2019V1

คอร์ส Flutter สอน ตัวต่อตัว

privateFlutter2019v1

f t g