Copyright 2024 - Custom text here

สืบเนืองจากบทความนี่ครับ การ Setup Path ของ Flutter บน Windows ทำให้เราสามารถใช้ คำสั่ง Flutter ที่โฟวเตอร์ ไหน ? ของ Windows ได้หมด แล้วถ้าเป็น แมค ละ ?

มาสเตอร์ เปิด Terminal ออกมาและลอง พิมพ์คำสั่งของ Flutter เช่น flutter --version จะพบว่า Error บอก command not found 

บทแมค ก็ต้อง Setpu Path ของ Flutter เหมือนกันเริ่มต้นจาก พิมพ์ คำสั่ง ls -la ที่ home ของตัวเองครับ ได้แล้วมองหา .bash_profile

 

 

พิมพ์คำสั่ง touch .bash_profile

และ ตามด้วย open -e .bash_profile

และ source .bash_profile

จะเปิด .bash_profile ออกมาให้เพิ่ม บรรทัดนี่เข้าไป ครับ (ดูว่า Path Flutter ที่ตัวเองติดตั้งเอาไว้ที่ไหน ? นะ)

ทีนี่มาสเตอร์ ลองพิมพ์ flutter --version ใหม่ น่าจะได้ผลแบบนี้ครับ

ลองทดสอบใหม่ พิมพ์ flutter doctor จะได้แบบนี้ครับ

สำเร็จ ที่นี่เราสามารถใช้ คำสั่ง flutter ที่โฟวเตอร์ ไหน ? บนแมคได้ละ

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

privateProject2019v1

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

คอร์ส iOS สอน ตัวต่อตัว

privateIos2019V1

คอร์ส Flutter สอน ตัวต่อตัว

privateFlutter2019v1

f t g