Copyright 2024 - Custom text here

ตอนนี่มาสเตอร์ อยู่ที่ แมค จะ เดโม การสร้าง Project Flutter โดยการใช้ Terminal และ เปิดโค้ดด้วย VS code

สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การ cd เข้าไปในโฟวเตอร์ ที่เราจะเก็บ โปรเจ็ค Flutter ใหม่ ที่เราจะสร้างขึ้นครับ มาสเตอร์ ใช้คำสั่ง pwd เพื่อหาตำแหน่ง Path ที่อยู่ ใช้ ls เพื่อ ดูว่าใน โฟวเตอร์ ที่เราอยู่มีอะไร ? บ้าง

 

สิ่งแรก เช็ค Flutter ว่าทำงานตรงนี่ได้ไหม ? มีสุขภาพดีไหม ? ด้วยคำสั่ง flutter doctor

 

 

 

ถ้าปกติ ก็จะเป็นแบบนี่คร้บ

 

ต่อไปใช้คำสั่ง flutter create basic_widget ครับ อ้อ ชื่อของโปรเจ็ค Flutter ห้ามมีอักษรตัวใหญ่, ช่องว่าง หรือ อักษรพิเศษนะ 

รอ รอ รอ

สุดท้ายได้แบบนี้ครับ  All done เราสร้างสำเร็จละ 

 ลอง ls  ดูก็จะเห็น โปรเจ็ค Flutter ของเรา

มาสเตอร์ ปิด Terminal และลองเปิด Finder ดู ก็จะเห็น โปรเจ็ค Flutter ของเราแบบนี้ ครับ

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

privateProject2019v1

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

คอร์ส iOS สอน ตัวต่อตัว

privateIos2019V1

คอร์ส Flutter สอน ตัวต่อตัว

privateFlutter2019v1

f t g