Copyright 2024 - Custom text here

ในการ Get หรือ Post ข้อมูล ผ่าน ฐานข้อมูล Firebase จะใช้ Model เสมอ ครับ งั้นเรามาเรีบนรู้ในการสร้าง Model กัน

 

มาดูโจทย์กันก่อน มาสเตอร์ จิดตนาการว่า อยากได้ Database Firebase ที่มีหน้าตาประมาญนี่

มี Child 2 ตัว ตัวแรกชื่อ User ส่วนตัวที่สอง คือ Uid ของคนที่ทำการ Login อยู่ จะใส่ค่า ที่เป็น String 4 ตัว มีค่า key ต่อไปนี่ คื่อ

  1. Email
  2. displayName
  3. photoURL
  4. uidUser

ครับ ต่อไปเราสังเกตุว่า ในการ Get หรือ Post จะมี String 4 ตัวนี่มาทำงานด้วยเสมอ เราจะสร้างเป็น Model ครับ

มาสเตอร์ ไปที่ package utility สร้างคลาส เปล่าๆ มาเลยครับ

อย่าลืม กฎการตั้งชือ คลาสจาวา นะครับ อักษรตัวแรกควรเป็นตัวใหญ่ และ ห้ามมีช่องว่าง หรือ อักษรพิเศษ

 ได้มาละ คลาส UserModel.java ที่เราจะเอามาทำ Model

 

 

ประกาศตัวแปร ที่จะใช้งานครับ

คลิกขวา Generate Constructor

Constructor ตัวนี่มาสเตอร์ จะเอามาทำหน้าที่ Getter ให้ Object ฉนั้น ให้เลือก Select None ครับ

 

 

 เราจะได้ แบบนี้ 

ต่อไป Generate Constructor เหมือนเดิม

แต่คร้าวนี่ ให้  shift เลือกตัวแปรทุกตัว เพราะ Constructor อันนี่ มาเตอร์ จะให้ Setter ตัวแปรครับ

ได้มาละ Constructor ของเรา

ต่อไป Generate Getter and Setter ครับ

เลือก ตัวแปรทุกตัว 

 ตัว Android Studio จะ Generate เมธอดพวกนี่ให้ครับ

ไปที่ ชื่อคลาส

implements

Parcelable ครับ

จะมีเส้นสีแดง คือ เราต้อง Impliement Class โดยการ Alt + Enter

Implement method

ตัว Android Studio จะขอสร้างเมธอด 2 ตัวนี่

ได้มาละ

กลับไปที่ คลาส ชื่อคลาสเป็นสีแดงเอา Cursor ไปว่างแล้ว Alt + Enter เลือก Add Parcable Implementation

เรียบร้อยโรงเรียน มาสเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

privateProject2019v1

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

คอร์ส iOS สอน ตัวต่อตัว

privateIos2019V1

คอร์ส Flutter สอน ตัวต่อตัว

privateFlutter2019v1

f t g