Copyright 2024 - Custom text here

 ตามรูปเลย เราอยากสร้าง ListView ที่ประกอบไปด้วยรูปภาพ และ ตัวอักษรแบบนี่ เอาเลยครับ ทำตามมาสเตอร์ เลยครับ

 

ออกแบบ UI ให้มี ListView แบบนี้

โค้ด xml

มาสเตอร์ ลองเอารูปภาพเข้าไปเก็บใน drawable ง่ายๆ แบบนี้

สร้าง Array ในการเก็บ Title และ แหล่งที่เก็บรูปภาพ โดยการสร้าง คลาส MyData

สร้าง Geter and Setter  แบบนี้

มาสเตอร์ สร้าง Layout สำหรับ ListView

โดยวางตำแหน่งของภาพ และ Title แบบนี่

ส่วนของโค้ด xml ครับ

ต่อไป มาสเตอร์ สร้่าง Adapter

Code Java ของ Adapter

การเรียกใช้ครับ

ก็จะได้แบบนี่ครับ การทำ ListView

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

privateProject2019v1

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

คอร์ส iOS สอน ตัวต่อตัว

privateIos2019V1

คอร์ส Flutter สอน ตัวต่อตัว

privateFlutter2019v1

f t g