Copyright 2024 - Custom text here

สร้างแอฟแรกบน Android Studio

ตามหัวข้อเลย หลังจากที่เราได้ ลง Android Studio ไปจนเสร็จแล้ว เรามาลอง Hello World หรือ มาลองสร้างแอพแรก บน Android Studio กัน เปิด Android Studio ขึ้นมาเลยครับ

Start a new Android Studio project ที่ Application name ตัังชื่อครับ อะไร ? ก็ได้ ตัวอย่าง มาสเตอร์ ใช้ Ung Service กำหนด Company Domain เอาชื่อตัวเอง หรือ เว็บไซด์ ที่ กลับคำ เช่นมี เว็บชื่อ Doramon.com ก็กลับ เป็น com.doramon เพื่อให้ package ต้องไม่ซ้ำใคร ครับ

 

กำหนด Target Android Decices มาสเตอร์ เลือก API15 เพื่อให้ หลายๆ รุ่นของแอนดรอยด์ จะได้รันบนโค้ดเราได้

เดี๋ยวตัว Android Studio  จะสร้าง Activity ให้ มาสเตอร์ กำหนดให้ Activity ที่จะสร้างให้ เป็นหน้าเปล่าๆ (ความจริงจะมี HelloWorld มาให้ ตัว ?)

 

และ Next ๆๆๆๆๆ

ได้มาละ แอพแรกของเรา

แต่ เอ๋  แล้วมันรันได้หรือ เปล่า? เอาเครื่องจริงที่เปิด USB Debug มาเสียบและ คลิกรัน (สามเหลี่ยมสีเขียว)

จะเห็น โค้ดเราไปปรากฏที่ เครื่องของเรา

 

 

 

 

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

privateProject2019v1

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

คอร์ส iOS สอน ตัวต่อตัว

privateIos2019V1

คอร์ส Flutter สอน ตัวต่อตัว

privateFlutter2019v1

f t g