• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2024 - Custom text here

privateAndroid2019v1

privateFlutter2019v1

privateProject2019v1

privateIos2019V1

วันนี่เรามาทำหัวข้อเบาๆ กัน การเปลี่ยนสี โฟสเตอร์ บน แมค

ดูสีของโฟวเตอร์ ต่างๆ ในเครื่องของมาสเตอร์ เป็นสีฟ้า บางที่มีบาง โฟวเดอร์ ที่มีความสำคัญมากๆๆๆ เราต้องการให้มีความแตกต่าง เราจะเปลี่ยนสีให้เป็น แบบนี้

 สังเกตุสี โฟวเตอร์ MyWorkSpace จะเป็นสีโอรส ไม่ใช่สีฟ้า จะทำอย่างไร ? ตามมาเลยครับ

 

 

แต่ก่อน โฟวเดอร์ MyWorkSpace ของมาสเตอร์ ก็เป็นสีฟ้าเหมือน โฟวเดอร์ ทั้วๆ ไปครับ

 

คลิกขวาที่โฟวเดอร์ ที่เราต้องการเปลี่ยนสี เลือก Get Info

 จะได้ข้อมูล ต่างๆ ของโฟวเดอร์ นั้นๆ

คลิกที่รูปภาพ สีฟ้า ของโฟวเดอร และ คลิกขวา เลือก Copy ครับ

เปิด Lanucher ครับ มองหา Preview

 เจอละ คลิกเลยครับ

ที่ Preview ให้ New from Clipboard

จะได้แบบนี้ครับ

คลิกที่รูปปากกา (สีฟ้าๆ นะครับ) จะเข้าสู้โหมด Edit ภาพได้

เลือก Adjust Color รูปปิรามิด นะครับ

คลิกที่ Tint และ คลิกที่ภาพ เราสามารถเลือน SeekBar เพื่อเปลี่ยนสีได้

 เลือนไปมาจนได้สีที่ต้องการ

 

เลือกทั้งหมด และ Copy ไว้

กลับมาที่ Get Info ที่เราเปิดไว้ แน่ใจว่า เราคลิกที่ ภาพโฟวเดอร์ สีฟ้านะ (สังเกตุจะมีเงาๆ)

ให้ Paste ไปเลยครับ 

ที่ Get Info จะเปลี่ยน

ที่อื่นๆ ก็จะเปลียนตามไปด้วยครับ

ได้มาละวิธีการเปลี่ยนสี โฟวเดอร์ บนแมค 

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

privateProject2019v1

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

คอร์ส iOS สอน ตัวต่อตัว

privateIos2019V1

คอร์ส Flutter สอน ตัวต่อตัว

privateFlutter2019v1

f t g