Copyright 2024 - Custom text here

ตามคำเรียกร้องครับ เมื่อหลายวันก่อน น้องๆ ที่มาเรียน คอร์ส สอน Flutter ตัวต่อตัว กับ มาสเตอร์ อึ่ง เลือก หัวข้อนี่ให้ สอนครับ

ดูเพิ่มเติมที่

https://www.androidthai.in.th/private-project-android-flutter-course.html

เลยอยาก แชร์ ให้เพื่อนๆ ที่กำลังจะ เขียน Flutter ให้ใช้ Date Picker ให้การเลือกวันครับ

Screen Shot 2563 01 08 at 042009

เรามาเริ่มต้นกันเลยครับ

Screen Shot 2563 01 08 at 041823

สิ่งแรก มาสเตอร์ ประกาศตัวแปร dateTime มีชนิดข้อมูลแบบ DateTime ถ้า เมธอด initState ทำงาน จะหา วันปัจุบัน มากำหนดให้ dateTime ของเราครับ

 Screen Shot 2563 01 08 at 041839

ส่วนนี่คือ เมธอด showDate ที่ Return ค่ากลับ เป็น Widget ไปแสดงที่หน้าจอ แบบนี้ครับ

Screen Shot 2563 01 08 at 041958

มาสเตอร์ Get Event จากการคลิก ให้เปิด Date Picker แบบนี้

Screen Shot 2563 01 08 at 042009

โดย ทำงานที่ เมธอด chooseDate()

Screen Shot 2563 01 08 at 041857

จะทำการ เอา dateTime ไปกำหนด ที่ showDatePicker() ครับ กำหนด ปีย้อนหลัง และ นำหน้า ไป อย่างละ 5 ปีสิ่งที่เลือก จะไปกำหนดที่ dateTime พร้อม SetState เพื่อให้ เมธอด build วาด State ใหม่

Screen Shot 2563 01 08 at 041958Screen Shot 2563 01 08 at 042009

ลองเลือกวันใหม่

Screen Shot 2563 01 08 at 042017Screen Shot 2563 01 08 at 042026

สังเกตุ วันที่เลือกจะไป Set ค่าที่ Texe Widget แบบนี่ครับ ลองทำตามดูนะครับ

 

 

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

privateProject2019v1

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

คอร์ส iOS สอน ตัวต่อตัว

privateIos2019V1

คอร์ส Flutter สอน ตัวต่อตัว

privateFlutter2019v1

f t g