Copyright 2021 - Custom text here

จากบทความที่แล้วที่เรา สามารถทำ Bar Button Item บน Navigation Bar ได้แล้ว ที่นี่เราจะกำหนด Action ให้มันครับ

สิ่งแรก เปลี่ยน Title ไปที่ Bar Item Title ครับ เปลี่ยนเป็น Back

คลิกที่ Bar Button Item 2 ครั้ง (ไม่ใช่ ดับเปิลคลิกนะ)

 

 

คลิกขวาที่ Bar Button Item และ ไปปล่อยที่ View Controller แรก

เลือก Action Segue แบบ Show ครับ

จะเห็น มีเส้น Segue แบบนี่ครับ เดี๋ยวเราไปต่อ บทความหน้าครับ

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

privateProject2019v1

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

คอร์ส iOS สอน ตัวต่อตัว

privateIos2019V1

คอร์ส Flutter สอน ตัวต่อตัว

privateFlutter2019v1

f t g