Copyright 2024 - Custom text here

หลังจากที่เราได้ทำการ ติดตั่ง Flutter ได้แล้ว ที่นี่เราจะมาลองสร้าง Application จาก Flutter กัน เปิด Android Stuido ขึ้นมาเลยครับ

จะเห็น Start a new Flutter project

เลือก Start a new Flutter Project เลยครับ

เลือก Flutter Application

 Project Name ต้องเป็นอักษรตัวเล็ก ห้ามมีอักษรพิเศษ หรือ ช่องว่าง อัอ ถ้ายังไม่ได้ Setup Flutter SDK path ก็ไป Setup ซะ จำตอนที่เราติดตั่ง จะมีการโหลด SDK ของ Flutter มาที่ Home และ ชีไปซะ

next ไปเลยครับ

กำหนด Company Domain เหมือนที่นเราเคยทำ Revest URL แล้ว Finish

 

รอ รอ รอ ครับ

เย้ๆๆๆ ได้มาละ Flutter Project ก่อนที่จะลงโค้ดกัน เรามาดูกันก่อนว่า ม้นทดสอบอย่างไร ?

ช่ายแล้ว Emulator Google 

คลิกที่ สามเหลี่ยมสีเขียว เลือก emulator ของเรา

ได้มาละ Hello Flutter

ต่อไป Simulator ของ iOS 

ด้ายๆๆๆๆ

ต่อไป ทดสอบบน Genymotion

มาสเตอร์ เปิด Genymotion ขึ้นมาเลยครับ

ได้ๆๆๆ แล้วถ้ากับเครื่องจริงละ ก็เสียบสาย USB กับ Device จริงเลยครับ

เห็นไหม ? ได้ทุก Device ละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

privateProject2019v1

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

คอร์ส iOS สอน ตัวต่อตัว

privateIos2019V1

คอร์ส Flutter สอน ตัวต่อตัว

privateFlutter2019v1

f t g