• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2024 - Custom text here

privateAndroid2019v1

privateFlutter2019v1

privateProject2019v1

privateIos2019V1

privateProject2019v1

 

แนะนำ คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

เป็นคอร์สที่เน้น สอนให้ นักศึกษา(น้องๆ ที่กำลังทำโปรเจ็คจบ) หรือ พนักงานบริษัท (โปรแกรมเมอร์ ที่ทำโปรเจ็คแอนดรอยด์) สามารถทำโปรเจ็คแอนดรอยด์ ของตัวเองได้ มาสเตอร์ ไม่ได้รับทำให้นะครับ แต่จะสอนให้ผู้เรียน เข้าใจ และ ทำโปรเจ็คของตัวเองได้ จะมาเป็น คน หรือ เป็นทีมได้ครับ

x

สำหรับ คอร์ส สอนตัวต่อตัว 

 • ถ้าผู้เรียนมา ท่านเดียว เรียนคนเดียวตัวต่อตัวกับมาสเตอร์ เลย คิดที่ 2000 บาท ต่อ วันครับ 
 • แต่ถ้ามาเป็นทีม 2 หรือ 3 ท่าน หรือ เรียนกับเพื่อน 2 คน คิดที่ 2500 บาท ต่อ วันครับ
 • ส่วนทีมใหญ่ 4,5 ท่าน มาสเตอร์คิดที่ 3000 บาท ต่อ วัน ครับ

วันเวลาที่เรียน เลื่อกวันสะดวก เรียนได้ครับ (แต่ต้องจองเร็วนิดเพราะ เต็มเร็วมาก) แต่ละ คอร์ส จะใช้เวลาเรียนกี่ วัน แล้วแต่ความยาก ง่าย และ สกิว ของผู้เรียนครับ ถ้ามาเป็นทีม ก็จะไว้หน่อย เพราะ มาสเตอร์ จะสอนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม 

 1. ทีม ออกแบบ UI
 2. ทีม โค้ด แอนดรอยด์
 3. ทีม ทำ และ ออกแบบ ฐานขัอมูล

ทุกคนจะมีหน้าที่ของตัวเองและ ช่วยกันทำงานครับ เวลาในการเรียน 9.00-16.00

แนะนำ คอร์ส สอนตัวต่อตัว อบรมแอนดรอยด์ สำหรับ ผู้เริ่มต้น

Fragment กะ Material Design ไม่ยากอย่างที่คิด

คอร์สพิเศษ ของมาสเตอร์ อึ่ง ครับ สอนกันแบบ ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

สำหรับ คอร์ส สอนตัวต่อตัว 

 • ถ้าผู้เรียนมา ท่านเดียว เรียนคนเดียวตัวต่อตัวกับมาสเตอร์ เลย คิดที่ 4000 ครับ
 • แต่ถ้ามาเป็นทีม 2 หรือ 3 ท่าน หรือ เรียนกับเพื่อน 2 คน คิดที่ 5000 ครับ
 • ส่วนทีมใหญ่ 4,5 ท่าน มาสเตอร์คิดที่ 6000 ครับ

แนะนำ คอร์สอบรมแอนดรอยด์ เชื่อมต่อ Firebase

การเขียนโค้ดแอนดรอย์ ให้เชื่อมต่อ Firebase ไม่ยากอย่างที่คิด

สำหรับ คอร์ส สอนตัวต่อตัว 

 • ถ้าผู้เรียนมา ท่านเดียว เรียนคนเดียวตัวต่อตัวกับมาสเตอร์ เลย คิดที่ 4000 ครับ
 • แต่ถ้ามาเป็นทีม 2 หรือ 3 ท่าน หรือ เรียนกับเพื่อน 2 คน คิดที่ 5000 ครับ
 • ส่วนทีมใหญ่ 4,5 ท่าน มาสเตอร์คิดที่ 6000 ครับ

แนะนำ คอร์สอบรมแอนดรอยด์ เชื่อมต่อ ฐานข้อมูล บน Server จริง

คอร์สพิเศษครับ เราจะเรียนกันวันที่ 21, 22 เมษายน 2561 รับจำกัดแค่ 10 ที่นะครับ

ราคา 2000 บาท ต่อ ที่นั่งครับ รับจำกัดนะ แค่ 10ที่เต็มแล้ว ปิด คอร์ส เลย

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

privateProject2019v1

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

คอร์ส iOS สอน ตัวต่อตัว

privateIos2019V1

คอร์ส Flutter สอน ตัวต่อตัว

privateFlutter2019v1

f t g