แนะนำ คอร์สอบรมแอนดรอยด์ สำหรับ ผู้เริ่มต้น

เป็นคอร์ส ที่สอน การโค้ดแอนดรอยด์ ตั่งแต่ การติดตั่ง เครืองมือจนไปถึง การสร้าง Application Android ได้ เวลาในการอบรม 2 วัน 9.00-15.00 รับจำนวนจำกัด (9 ที่) มีอาหาร กลางวัน Coffee Break 

ค่าใช้จ่าย 2000 บาท ต่อ ท่าน การจองต้องโอนเงิน มาที่

ข้อมูลในการโอนเงิน

 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊คซี บางนา ชื่อบัญชี นายชัยวุฒิ พรหมบุตร เลขบัญชี  913 - 0 - 04149 - 5
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางนา ชื่อบัญชี นายชัยวุฒิ พรหมบุตร เลขบัญชี  056 - 2 - 32767 - 5

โอนเสร็จแจ้งการโอนมาที่ 0818593550 อันเป็นเสร็จ ครับ

ในการเรียน ผู้เรียนเพียงเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ จะเป็น Windows (แนะนำ Win8 ขึ้นไปครับ หรือ ถ้า Windows เก่าแล้วแนะนำให้  Format มาใหม่เลยครับ ไม่ต้องติด Anti Virus เครื่องจะได้แรงๆ), mac, หรือ Linux ได้หมด

 หัวข้อ อบรมแอนดรอยด์ สำหรับ ผู้เริ่มต้น

 1. เรียนรู้การ Download Java และ ทําการติดต่ัง
 2. เรียนรู้การ Download Android Studio และ ทําการติดต่ัง
 3. เรียนรู้ การโหลด SDK ให้ Studio
 4. เรียนรู้การ สร้างโปรเจคใหม่ (Hello World)
 5. เรียนรู้ การสร้าง Emulator
 6. เรียนรู้การ Download Vistual Box และ ติดตั่ง
 7. เรียนรู้การ Download Genymotion และ ติดต่ัง
 8. เข้าใจการออกแบบ User Interface (โดยการพิมพ์ โค้ด ไม่ได้ลากวาง)
 9. เข้าใจ Activity และ View ต่างๆ
 10. เรียนรู้การใช้ ViewGroup หรือ Layout ต่างๆ เช่น RelativeLayout, LinearLayout, ScorllView
 11. เรียนรู้ การใช้ Material Design มาช่วยในการออกแบบ UI
 12. เรียนรู้ การ Initial View ต่างๆ กับ ตัวแปร ท่ีประกาศ ใน จาวา
 13. เรียนรู้ การ Get Event Listener จากการ คลิก
 14. เรียนรู้ การใช้ LogCat และ Filter
 15. เรียนรู้การสร้าง Activity ใหม่
 16. เรียนรู้การ เคล่ือนย้ายการทํางาน ระหว่าง Activity และ ส่งค่าไปมา ระหว่าง Activity
 17. เรียนรู้การทํา Fragment Activity
 18. เรียนรู้การทํา ActionBar Activity