Copyright 2018 - Custom text here

จาก บทความ การอัพภาพไปเก็บไว้ใน Firebase ถ้าเราต้องการหาตำแหน่ง Url   ของภาพ เพื่อมาใช้กับ Library Picasso ในการดึงภาพ จะทำอย่างไร? 

เนียครับ ภาพ ที่เราเก็บไว้ใน Firebase

ไปที่เมธอดที่ เราอัพโหลด รูปภาพ ไป Firebase

มาสเตอร์ ประกาศตัวแปร photoURLString สำหรับรับค่า url ภาพของ Firebase

มาสเตอร์ สร้าง เมธอด findPhotooURLonFirebae() แยกการทำงานออกมา

 

 

เพิ่มโค้ดแบบนี่เข้าไป ต่อไปเรามาทดสอบโค้ดกัน

คลิก New Register

 

เลือกรูปภาพ และ กรอกข้อมูลให้ครบ

คลิกอัพโหลด และรอ

 

เมื่อ อัพโหลดรูปภาพเสร็จ จะได้ LogCat แบบนี่ คลิกที่ photoURL

 จะเปิด ภาพเราขึ้นมาครับ สำหรับการหา url ของ ภาพที่อัพไป Firebase เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา การแขียนแอพแอดรอยด์ ให้เชื่อมต่อ Firebase ครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

f t g