แนะนำ คอร์ส แอนดรอยด์ เชื่อมต่อ ฐานข้อมูล บน Server

เป็น คอร์ส ที่ต่อยอด มาจาก คอร์ส แอนดรอยด์ สำหรับผู้เริ่มต้น http://androidthai.in.th/index.php/training-android โดยเนื้อหา มุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถเขียน โค้ดแอดดรอยดื ให้ เชื่อมต่อ ฐานข้อมูล mySQL ที่อยู่บน Server จริงได้ ใน คอร์ส จะให้ทดสอบกับ Server จริง ไม่มีการจำลอง Server เพื่อให้มือถือจริง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

การเรียนจะใช้เวลา 2 วัน เริ่ม 9.00 - 15.00 มี อาหารกลางวันให้ ราคา 2000 บาท ต่อ ท่าน และ รับ จำกัด ด่อ คอร์ส ไม่เกิน 9 ท่าน

แนะนำ คอร์สอบรมแอนดรอยด์ สำหรับ ผู้เริ่มต้น

เป็นคอร์ส ที่สอน การโค้ดแอนดรอยด์ ตั่งแต่ การติดตั่ง เครืองมือจนไปถึง การสร้าง Application Android ได้ เวลาในการอบรม 2 วัน 9.00-15.00 รับจำนวนจำกัด (9 ที่) มีอาหาร กลางวัน Coffee Break 

ค่าใช้จ่าย 2000 บาท ต่อ ท่าน การจองต้องโอนเงิน มาที่

ข้อมูลในการโอนเงิน

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊คซี บางนา ชื่อบัญชี นายชัยวุฒิ พรหมบุตร เลขบัญชี  913 - 0 - 04149 - 5
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางนา ชื่อบัญชี นายชัยวุฒิ พรหมบุตร เลขบัญชี  056 - 2 - 32767 - 5

โอนเสร็จแจ้งการโอนมาที่ 0818593550 อันเป็นเสร็จ ครับ

ในการเรียน ผู้เรียนเพียงเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ จะเป็น Windows (แนะนำ Win8 ขึ้นไปครับ หรือ ถ้า Windows เก่าแล้วแนะนำให้  Format มาใหม่เลยครับ ไม่ต้องติด Anti Virus เครื่องจะได้แรงๆ), mac, หรือ Linux ได้หมด