Print
Details: Category: Git and GitHub | Published: 03 February 2018 | Hits: 3122

ตามหัวข้อเลยครับ บนแรกของการใช้ Git คือ ไป Download และ ติดตั่งในเครื่องเราซะ

ไปที่ https://git-scm.com 

รอแป้ป เดี๋ยว git จะโหลดให้เอง

ได้ไฟร์ มาแล้ว ติดตั่งเลยครับ

เอาเครื่องหมายถูก ที่ View Release Notes ออกครับ และ Finish  ต่อไป เปิด cmd ออกมา

ทำการเช็คว่า เราติดตั้ง Git สมบูรณ์ หรือเปล่า ?

ถ้าทำสำเร็จ จะมีเวอร์ชั่นแบบนี้ การใช้ Git ต้อง Config 2 อย่างคือ user.name และ user.email

ให้พิมพ์ คำสั่งนี่ต่อไป

ต่อไปเราจะเช็คว่าเรา Config สำหร็จหรือเปล่า ?

จะได้ผลลัพธ์แบบนี่ 

 

ถ้าเห็น user.name และ user.email ตามที่เรากำหนดไว้ให้ Restart Windows ได้เลยครับ แค่นี่การติดตั่ง Git เราก็สมบูรณ์ ละ