Print
Details: Category: บทความ iOS ภาษา Swift | Published: 18 November 2018 | Hits: 1213

จากบทความที่แล้วที่เรา สามารถทำ Bar Button Item บน Navigation Bar ได้แล้ว ที่นี่เราจะกำหนด Action ให้มันครับ

สิ่งแรก เปลี่ยน Title ไปที่ Bar Item Title ครับ เปลี่ยนเป็น Back

คลิกที่ Bar Button Item 2 ครั้ง (ไม่ใช่ ดับเปิลคลิกนะ)

 

 

คลิกขวาที่ Bar Button Item และ ไปปล่อยที่ View Controller แรก

เลือก Action Segue แบบ Show ครับ

จะเห็น มีเส้น Segue แบบนี่ครับ เดี๋ยวเราไปต่อ บทความหน้าครับ