Print
Details: Category: บทความ Flutter | Published: 21 August 2019 | Hits: 1414

ฐานข้อมูล Firestore ของ Firebase เป็นอย่างไร ? ทำงานอย่างไร ? เรามาเริ่มกันครับ

Screen Shot 2562 06 10 at 131423

สิ่งแรกเรามาทำความรู้จัก Collection กันก่อน Collection เหมือน แฟ้ม ที่เราใช้ในการเก็บเอกสาร ใน ฐานข้อมูล จะมี Collection กี่อันก็ได้ ?

 Screen Shot 2562 06 10 at 131434

มาสเตอร์ ตั้งชื่อว่า Post ละกัน

 Screen Shot 2562 06 10 at 131441

 ต่อไปคือการ ตั้ง Document ให้จินตนาการให้เหมือน กระดาษเอกสารที่เราเก็บไว้ใน แฟ้ม การตั้งชื่อ ต้องไม่ซ้ำกัน (ถ้าเราตั่งชื่อแล้วมั่นใจว่าไม่ซ้ำกัน ก็ตั้งไป) แต่มาสเตอร์ ไม่ ขอคลิก  Auto-ID

Screen Shot 2562 06 10 at 131452