Copyright 2018 - Custom text here

วันนี่เราจะมาเรียนรู้การทำ ListView แบบ Horizontal กันครับ

  

เลื่อนดู ไป ซ้าย ขวา ได้ครับ แบบนี้ ทำอย่างไร ?

เริ่มจากการสร้าง โปรเจ็ค Flutter ก่อน http://androidthai.in.th/android-flutter/105-step-1-create-state

 

 

สิ่งแรก มาสเตอร์ อยากรู้ว่า ขนาดของจอ ที่ใช้ทดสอบแอพ Flutter ของเราว่ามี Size เท่าไร ? โดยการใช้ MediaQuery Size และ นำไปแสดงใน Console ได้แบบนีครับ

 

แบ่ง Container เป็น 2 ส่วนโดยการหาร ขนาดของ Screen

 

หัวใจของการทำ Horizontal ListView บน Flutter มีอยู่แค่เนีย scrollDirection ปรับเป็น horizontal ซะ

ลองเลื่อนดู

กลับไปมาได้

 

 เพิ่ม shrinkWrap หน่อย 

สร้างโฟวเตอร์ images เพื่อเก็บรูป

 ไปหาตูป มา Paste ใส่ไว้ใน โฟวเตอร์ นี่ เอาสัก สองรูป

 

 ไป Config ภาพที่จะใช้ใน Flutter ที่ไฟร์ pubspec.yaml ใครจำไม่ได้ไปดูที่ http://androidthai.in.th/android-flutter/121-listview-show-image-on-flutter 

อย่าลืม Get dependencies

รอจน flutter packages get เสร็จ

แค่นี่เราก็สามารถ เลือนรูปภาพ ซ้าย ขวา เพื่อดูได้แล้วครับ ถ้าใครไม่ทัน Workshop นี่ ให้ไป​โหลด Soruce Code นี่ที่ https://github.com/masterUNG/horizontal_listview ครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

f t g